Rekommendera

Dataskydd av kunduppgifter

Genom att skicka formuläret via hemsidor av Data Group Finland eller en Data Group -affär accepterar du, att Data Group eller en Data Group -affär behandlar dina uppgifter i forsknings- och marknadsföringssyfte. 

Data Group och Data Group -medlemsaffärer förbinder sig att behandla uppgifter konfidentiellt i enlighet med dataskyddsförordningen och endast i datainsamlingens ursprungliga syfte. 

Du kan när som helst radera dina uppgifter från vårt register genom att skicka ett meddelande till adressen asiakaspalveludatagroup.fi.

------------

Kundregister av Data Group Finland Oy

Registeradmistratören

Data Group Finland
Elannontie 3
01510 Vanda

Telefon: +358 (0) 45 327 7668
E-post: asiakaspalveludatagroup.fi

Syftet med registret

Registret används till analysering av affärsverksamheten av Data Group eller Data Group -affärer samt till marknadsföring av tjänster och produkter.

Registret innehåller följande personuppgifter:

  • Namn
  • E-postadress och telefonnummer
  • Företag eller arbetsgivare
  • Information on marknadsföringsåtgärder

Källor till personuppgifter

Registrets personuppgifter samlas från den registrerade själv genom formulär som finns på hemsidor av Data Group Finland eller en Data Group -affär, eller genom annan kontakt.

Lagringstid av personuppgifter

Personuppgifter raderas från registret så snart deras behandling inte längre är nödvändig i registrets ursprungliga syfte.

Utlämning och behandling av personuppgifter

Personuppgifter som finns i registret lämnas inte ut till parter utanför Data Group Finland och Data Group affärer. Personuppgifter i registret överförs inte utanför EU-länder.

Personuppgifter behandlas endast av personer, som på grund av sina arbetsuppgifter har anledning att behandla uppgiften. 

Den registrerades rätt att inspektera uppgifter (inspektionsrätt)

Den registrerade har rätten att avgiftsfritt inspektera vilka uppgifter som har lagrats i registret gällande honom eller henne samt rätten att få felaktiga eller föråldrade uppgifter rättade eller raderade.

Rekommendera