DG Nätverkslösningar planerar och förverkligar företags nätverk samt erbjuder aktiva enheter till nätverket. 

Nätverket testas och dokumenteras. Vid behov guidas och utbildas kundens anställda för att använda nya enheter och tjänster effektivt. Om så önskas kan nätverket kompletteras med andra DG-stödtjänster, som till exempel DG Underhålls- och experttjänst.

Förutom den fasta LAN-nätverkslösningen förverkligar vi effektiva och snabba trådlösa WLAN-närverk. Vi förverkligar lösningarna med högkvalitativa komponenter.

Tjänstens fördelar
• Hela nätverksomgivningen från ett ställe
• Nätverkets funktion testas och dokumenteras
• Metod enligt kundens verksamhet och behov
• Testade och kända aktiva enheter samt metoder