DG Säkerhetskopierings-tjänster

Rekommendera

DG Säkerhetskopieringstjänst erbjuder ett centralt och pålitligt sätt att säkerhetskopiera arbetsstationernas, bärbara datorers och servrars data.

Tjänsten erbjuder automatiska och schemalagda säkerhetskopieringsmetoder till alla allmänt använda enhets- och systemsammansättningar. Säkerhetskopiering och returnering av data testas regelbundet.

DG Säkerhetskopieringstjänstmetoder väljs och förverkligas enligt kundens behov och omgivning.

Vi tar hand om

  • Vi tar hand om, att maskinutrymmets medeltemperatur och luftfuktighet är normal och att enheterna är feltoleranta.
  • Brandsäkerheten är garanterad genom rök- och värmesensorer, som är kopplade till släckningssystemet.
  • Eltillförseln är säkrad genom ett automatiskt reservströmsystem.
  • Serverutrymmet är kopplat direkt till internet-basnätet och dataöverföringshastigheten bestäms av kunden.
  • Säkerhetskopia tas automatiskt av all data som blivit överenskommet med kunden och säkerhetskopian sparas för en överenskommen tid.
  • Inga utrustnings-, program- eller bandinvesteringar, inga underhållskostnader, sparar arbetstid.
  • Datans kryptering, säkra anslutningar, automatisk övervakning.
  • Automatisk säkerhetskopiering lyckas även under t.ex. jul och midsommar.
DG Säkerhetskopierings-tjänster

Rekommendera