Taxi Uusimaa-Nyland Oy Ab ett företag som ägs gemensamt av taxibokningsföretag, som verkar vid taxistationerna i Hangö, Ekenäs, Karis, Borgå och Lovisa. Det nya företaget, som är gemensamt för området, påbörjade verksamheten 1.10.2016. 

”Vi behövde inte göra dyra enhetsinstallationer i bilarna"

I led med det nya samarbetet flyttade taxicentralen till större utrymmen i Borgå. I lokalerna installerades Fujitsus nya PRIMERGY-server och på den finns programmet som styr bokningarna av taxibilarna. Programmet utvecklades av Data Group Jakobstad, Creative PC Systems. Själva bokningssystemet var sedan tidigare bekant för kunderna och den upplevdes fungera väl, då det använts av Taxi Borgå redan i flera år. ”Vi ville ha det här programmet också till det nya företaget, eftersom det är förmånligt, lättanvänt och för att den är kompatibel med FPA:s system. Systemet omfattar ett färdigt gränssnitt för FPA:s direktbokningar. Man behöver inte heller göra dyra enhetsinstallationer i bilarna. Det enda man behöver är en Android-enhet. Det kan vara en mobiltelefon eller en läsplatta,” berättar teknikansvarige Lars Salomaa, Taxi Uusimaa-Nyland Oy Ab. 

Serverbytet skedde på bara 2,5 timmar

Serverns funktionsduglighet är av yttersta vikt för verksamheten, eftersom centralen och förarna måste har tillgång till bokningssystemet dygnet runt. I planeringsstadiet av projektet funderade man noga på tidpunkten för bytet och samtidigt strävade man efter att minimera avbrottstiden. I slutändan gjordes bytet i slutet av oktober på endast 2,5 timmar. DG Creative PC Systems förinstallerade servern i Jakobstad, varefter den lokala Data Group Borgå-butiken förde servern till kunderna och utförde den så kllade fysiska installationen. Butiken i Borgå levererade och installerade Fujitsus nya ESPRIMO-arbetsstationer inklusive skärmar i taxicentralen. 

Lars Salomaa sammanfattar bakgrunden till enhetsanskaffningen: ”Utöver kvaliteten påverkades vårt val av Borgå-butikens Fujitsu-servicebehörighet. Nu vet vi att i en eventuell felsituation får vi reservdelarna snabbt. Dessutom underhålls och övervakas servern med fjärranslutning från Jakobstad. Vi har strävat efter att maximera funktionssäkerheten. Redan tidigare hade vi Fujitsu-arbetsstationer i centralen för Taxi Borgå och de användes i praktiken dygnet runt i fyra år. Vi upplevde inte ett enda fel under den tiden. I själva verket används de ännu i ”återanvändningsbruk”.

Sömlöst samarbete mellan två Data Group-butiker

Data Group har ett nationellt servicenätverk, totalt 58 butiker. Butikerna samarbetar kontinuerligt för att snabbt och flexibelt kunna betjäna kunderna på bästa möjliga sätt. De bästa lösningarna för kunderna funderar man på tillsammans och enhetstillverkarnas know-how utnyttjas vid behov, till exempel i planeringen av optimala serversammansättningar.

Teknikansvarige Lars Salomaa är en nöjd kund: ”Projektet fortlöpte helt enligt planen. Båda butikerna har en egen, noga planerad roll i projektet. Den utmärkta yrkeskompetensen, den vänliga serviceinställningen och den gemensamma planeringen garanterade ett lyckat slutresultat. Det här projektet lyckades verkligen bra.”