Ett trådlöst nätverk binder samman flera byggnader, verksamheter och IT-utrustning på Koivikko herrgård.

En trådlös lösning till ett lägre pris lockade lantbruksföretagaren Pekka Partanen på Koivikko herrgård att anta erbjudandet där Data Group i Kides installerade TP-Links senaste lösning för företagsnätverk på herrgårdens marker.

Det är kärva tider inom lantbruket och Partanen säger att alla lösningar måste vara kostnadseffektiva, men ändå välfungerande. TP-Links trådlösa nätverk, som anskaffades via Data Group, kostar nästan halva priset jämfört med andra lösningar.

Partanen säger att erfarenheterna har varit mycket positiva.

Den årliga mjölkproduktionen på över en miljon liter och skötseln av 120 mjölkkor är genomförbara tack vare att bland annat information om djuren, odlingsplanerna och avkastningsuppföljningen finns i ett produktionsuppföljningssystem. Om företagaren själv inte är på plats så går det att följa situationen på distans i mobiltelefonen.

– Att ett lokalt nätverk fungerar blir allt viktigare i framtiden då produktionsuppföljnigen sker i ladugården med mobilen bredvid kon. I den nya lösningen har vi också förberett oss för fler användningsområden. Nästa steg är att ta det trådlösa nätverket in i ladugården.

TP-Links trådlösa lösning för företag kan utökas till ett nätverk som består av upp till 500 basstationer.

Även den ledande leverantören i världen av utrustning för mjölkproduktion, DeLaval, ordnar utbildningar för servicepersonal i Koivikko herrgårds lokaler. Partanen säger att överraskande många apparater behöver tillgång till internet, även mjölkningsroboten. Likaså behöver utbildningarna kameraförbindelser till världen utanför.

– Man kan säga att vi har en ekogård. Vi producerar ekologisk mjölk – men med helt modern teknik.