Övergången till molntjänster och mobilt arbete har skapat en mängd nya möjligheter för företag. Smarttelefoner, pekplattor och andra mobila enheter används för dagligt arbete i såväl stora som små företag. 

Samtidigt har datasäkerhetsfältet förändrats. Företagens data ligger inte längre bakom de egna brandväggarna, utan spridda omkring världen. Företagens system kan förutom egna medarbetare även användas av till exempel partner och kunder. Informationen följer med användarnas enheter, och man måste ha åtkomst till data som finns både på kontoret och i molnet när man rör på sig. Det räcker inte längre till med ett traditionellt ”brandvägg och antivirusprogram”-tänkande, utan även mobila enheter och anslutningar måste skyddas på ett kontrollerat sätt. 

Alla företag har data som måste hemlighållas och även information som verkar obetydlig kan medföra skadeståndsskyldighet om den hamnar i fel händer. Man har åtkomst till samma information via telefon som via datorer, men telefonen har inte nödvändigtvis en tillräcklig skyddsnivå. På jobbet används ofta även egna mobila enheter, vilket medför egna utmaningar för säkerheten. Och även om datasäkerhet är välbekant för många företag, tillgodoses den inte nödvändigtvis i praktiken. 

En fungerande datasäkerhetslösning möjliggör flexibelt och även mobilt arbete.”

När datasäkerheten i ett system blir strängare, lider ofta användbarheten samtidigt. En fungerande datasäkerhetslösning möjliggör flexibelt och även mobilt arbete. Verktygen ska alltså kunna användas flexibelt, men samtidigt måste man vara säker på att man inte förlorar kontrollen över data. 

EM+S eller Enterprise Mobility + Security är en molnbaserad datasäkerhetslösning från Microsoft som skyddar mot nya hot och samtidigt förbättrar produktiviteten. EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR), som ska tillämpas nästa år, föreskriver till exempel att personuppgifter inte får skickas via okrypterad e-post. EM+S innehåller även en lösning för detta. 

”Lösningen listar alla mobila enheter som används inom företagets IT-miljö.”

Kundens liv underlättas även av den inom sme-sektorn nya egenskapen att lösningen listar alla mobila enheter som används inom företagets IT-miljö. Företaget kan hantera mobila enheter på ett kostnadseffektivt sätt.

Dataskyddets mål är att skydda personens identitet, medan datasäkerheten skyddar till exempel företagshemligheter och infrastrukturen. Båda ska vara i det skick som de nya kraven förutsätter i organisationer som är verksamma i alla EU-stater och som behandlar EU-medborgares personuppgifter senast den 25 maj 2018.