Molntjänster erbjuder enorma möjligheter även för små och medelstora företag. 

Vi på Data Group har erbjudit virtuella och hybridlösningar redan länge. Microsoft Azure-lösningarna är en nyhet i vårt erbjudande.

Microsoft Azure är en molntjänst där de vanligaste användningsområdena är säkerhetskopiering, applikations- och serviceplattformar samt fildelning. 

Microsoft Azure-tjänster kan även ersätta befintliga virtuella lösningar, och de fördelar som Microsoft Azure erbjuder är liknande som fördelarna med virtuella servrar. Det lönar sig dock att komma ihåg att bara en virtuell server kräver en mängd infrastruktur omkring sig innan den motsvarar en molntjänst som Microsoft Azure.

”I detta fall betalar kunden genuint bara för användningen, inte för till exempel veckoslutstid då företaget är stängt.”

Microsoft Azure är lätt att använda, men samtidigt i praktiken gränslöst flexibelt och det kan anpassas helt och hållet kring kundernas behov. . I detta fall betalar kunden genuint bara för användningen, inte för till exempel veckoslutstid då företaget är stängt. 

Alla sådana program och tjänster som fungerar på en server kan flyttas till Microsoft Azure-molnet. Samtidigt får man tillgång till molntjänsternas mångsidiga fördelar. Det är enkelt att lägga till eller ta bort tjänster efter behov

EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR, börjar tillämpas den 25 maj 2018. 

Senast då ska alla organisationer ska behandla personuppgifter i enlighet med kraven i den nya förordningen. Förordningen gör skyddet av personuppgifter strängare och ökar kraven gällande skyddet av personuppgifter, och det blir t.ex. obligatoriskt att anmäla dataintrång.

GDPR tvingar alltså företagen att syna sin datasäkerhet och sitt dataskydd, men det är samtidigt en ypperlig möjlighet att skapa en stabil grund för en trovärdig affärsverksamhet. Datasäker affärsutveckling kan även vara en konkurrensfördel, oavsett bransch. 

Microsoft Azure – i likhet med många andra Microsoft-produkter – stödjer uppfyllandet av GDPR-kraven. Vi på Data Group hjälper våra kunder att med hjälp av Microsoft Azure se till att deras dataskydd stämmer överens med de nya dataskydds- och datasäkerhetsförordningarna.

”I molnet är datasäkerheten bättre, svarstiden kortare och resurserna för att svara på uppkommande problem fler.”

Det är förståeligt att vissa företag vill ha sina egna data nära till hands ifall något skulle hända. Samtidigt litar man dock på att man genast kan komma för att korrigera problemet med egna krafter, om något skulle hända. Även här gäller stordriftsfördelar: i molnet är datasäkerheten bättre, svarstiden kortare och resurserna för att svara på uppkommande problem fler.