Supporten för Windows 7 upphör 14 januari 2020.

När supporten upphör kommer, Microsoft inte längre att tillhandahålla följande för Windows 7:

  • Säkerhetsuppdateringar eller buggfixar
  • Teknisk support för eventuella problem
  • Programvaruuppdateringar

Du kan fortsätta att använda din Windows 7-dator utan fortsatta programvaru- och säkerhetsuppdateringar, men den kommer att löpa större risk att bli utsatt för virus och skadlig programvara.

Windows 10 erbjuder många möjligheter för företagsanvändning.

Windows 10 erbjuder många möjligheter för företagsanvändning. Det ger förbättrad hanterbarhet, eftersom ibruktagande av och inställning av uppdateringar på datorerna kan automatiseras bättre än tidigare. Inställningarna synkroniseras enkelt genom inloggning. Windows 10 har också en säkrare inloggning och nya säkerhetsfunktioner, t.ex. kryptering av BitLocker-filer.

Det är också enklare att ställa in flera fönster samtidigt på skärmen, och alla appar som är öppna visas tydligt i gruppvyn. Windows 10 ger bättre stöd för nya datorer och enheter, exempelvis 4k- och pekskärmar. Datorn startar snabbare och resurserna används effektivare.

Det finns flera versioner av Windows 10. Det finns lämpligt alternativ beroende på om datorn är avsedd för personligt, professionellt eller pedagogiskt bruk. Windows 10 Home är ett operativsystem för personligt bruk, medan Windows 10 Pro utöver funktionerna i Windows 10 Home även innehåller funktioner som BitLocker-kryptering, fjärrskrivbord och anslutning till en domän.

Du kan köpa en Windows 10-uppdatering och uppdatera din gamla dator. Nya datorer har ofta Windows 10 färdigt installerat, vilket kan vara fördelaktigare.