Hjälp av finansieringslösningar

Inom företag funderar man på finansieringslösningar särskilt när den egna budgeten inte har utrymme för nya inköp. Med olika finansieringslösningar vill man fördela kostnaderna över en längre tidsperiod.

Jenni Jurvala från Dell Financial Services tipsar om att finansieringslösningar även kan vara en del av en smartare och mer ekonomisk hantering av anläggningstillgångar. Hon uppmuntrar till att begrunda huruvida det lönar sig att binda det egna i anläggningstillgångar eller om det skulle finnas bättre sätt att använda det med tanke på företagets tillväxt och avkastning.

– Av någon anledning vill vi fortfarande köpa våra bärbara datorer, trots att det med finansiering finns olika, långsiktiga lösningar. Utöver finansieringsmodellerna erbjuder vi kostnadsfri åtkomst till portalen Asset Management, genom vilken du kan granska hanteringen av de enheter du skaffar under hela deras livslängd, berättar Jurvala.

Dell Financial Services finansierar IT-anskaffningar oberoende av märke – oavsett om det gäller järn, tjänster eller program.

Till exempel är finansieringsmodellerna riktade till Dell-datacenteranskaffningar ett flexibelt val för företaget. Modellen Pay as You Grow ger flexibilitet i enlighet med företagets resultaträkning. I modellen Flex on Demand tar man hänsyn till företagets nuvarande och ”överskjutande” kapacitet, som faktureras enligt användningen.

I avtalet Fair Market Value Lease förbinder sig företaget till att under avtalstiden betala 92–97 procent av totalpriset. På det här sättet har anskaffningarna ännu ett andrahandsvärde under leasingperioden.

– Olika finansieringslösningar möjliggör hantering av totalkostnaderna, men även planering av nya program för hantering av datateknikens livslängd till mindre anskaffningar, säger Jurvala.

Vilken finansieringsmodell passar ditt företag?

Fair Market Value -leasing

Du uppnår ett så lågt TCO (Total Cost of Ownership) som möjligt när du under en begränsad tid börjar använda en tekniklösning som är den mest effektiva för dig.

Finansieringsleasing

Finansieringsleasing möjliggör anskaffning av teknik med budgeterade månadskostnader. I slutet av finansieringsperioden kan man även lösa ut de hyrda objekten. Med den här lösningen kan du optimera ditt kassaflöde.

När hyresperioden löper ut

När hyresperioden löper ut, kan du fatta beslut som baseras på dina dåvarande behov, din då aktuella budget och dina enheters prestanda. Du kan lösa ut produkterna, fortsätta leasingavtalet flexibelt en månad i taget eller återlämna enheterna till Dell-banken när leasingperioden löper ut.

Låneprodukter

Med hjälp av låneprodukter kan du hantera dina helhetskostnader under hela livslängden. Dessa finansieringsprodukter har utformats särskilt för program och tjänster.