Bläckstråleskrivare sparar energi, är snabba och gör ett gott arbete

Av tradition har laserskrivare använts på kontor och bläckstråleskrivare hemma och för specialutskrifter inom den grafiska branschen. En bläckstråleskrivare ger ett gott, precist och högkvalitativt resultat.

– Ny teknik för skrivarhuvud och bläckstråle har lett till att bläckstråleskrivarna gått upp jämsides med laserskrivarna när det gäller kontorsanvändning – om inte till och med förbi, säger Jorma Lempinen, landchef för Epson i Finland.

En bläckstråleskrivare kan producera upp till 99 procent mindre avfall och använder upp till 96 procent mindre energi än en laserskrivare.

Laserskrivartekniken baseras på att komponenter värms upp till en hög temperatur och därför är energiförbrukningen hög. En bläckstråleskrivare behöver knappt värmas upp och nästan inget avfall uppstår. Användarvänligheten ökar också när färre komponenter behöver bytas ut och utskriftshastigheten är högre.

Om alla laserskrivare byttes ut mot bläckstråleskrivare på alla kontor i Finland, skulle besparingar i energiförbrukningen på 3 000 000 euro kunna göras. En bläckstråleskrivare är enklare och färre delar behöver bytas ut. På en laserskrivare behöver färgkasetter, bildtrummor och värmepaket bytas ut.

– Detta motsvarar upp till en paketbil avfall per år. Bläckstråleskrivare har stora färgbehållare som i genomsnitt klarar av tre år i kontorsanvändning och försakar mycket liten volym avfall, säger Lempinen.

Enligt Lempinen har de kunder som övergått till bläckstråleskrivare varit nöjda.

– Kunder som har börjat använda en bläckstråleskrivare har skaffat fler skrivare, säger Lempinen.

Enligt IDC:s prognos kommer upp till en tredjedel av de skrivare som säljs för användning på kontor att vara bläckstråleskrivare. Försäljningen av de sistnämnda har under flera års tid ökat med cirka 15 procent per år.