Vi fortbildar oss kontinuerligt så att också ditt företag ska fortsatt befinna sig i spetsen av IT-utvecklingen

Idag integreras våra kunders IT-tjänster som en del av affärsverksamheten, vilket innebär att vi måste förstå också annat än teknik i vår försäljning. För att kunderna ska få ut mer av tjänsterna som de köper, måste vi förstå vilka krav och behov våra kunder har i sin vardag. Våra utbildningar är fokuserade på att utveckla våra anställda så att de blir lösningsinriktade experter med bredare erfarenhet och intresse för affärsverksamhet.

Inom Data Group -kedjan hade vi förra året fler än 80 utbildningsdagar, varje dag var någon av våra 370 experter på utbildning. 

Vi vill utbilda våra IT-experter, så att våra kunder inte ska själva behöva investera sina resurser i kontinuerlig IT-utbildning. Förändringstakten är hård – många gånger sådan att IT-experter på små och medelstora företag har svårt att följa med i alla svängningar. Vi gör det åt dig.