Rekommendera

Skype-palavrarna blir säkert raskare, lovar Lenovos Eero Tainio.

Enligt honom är tanken bakom idéen för den nya produkten (Lenovo Thinksmart Hub 500) varken ny eller invecklad och tjänsten är verkligen lätt att använda och installera. Skype-palavern klickas igång genast och skärmen kan enkelt delas. 

– Vi har säkert alla erfarenhet av hur svårt det kan vara att komma igång med en virtuell palaver.

Tainio beräknar att det på alla arbetsplatser i Finland med mera än 10 arbetstagare finns åtminstone ett mötesrum. Det är många timmar som går förlorade på ett år innan mötet kommer igång.

– Inget råddande, inget schabblande med kablar eller tekniska omöjliga anslutningar längre. Att påbörja en palaver eller att ansluta sig till en är lika enkelt som att skicka e-post, berättar Tainio.

Virtuella palavrar blir populärare också för att man sparar tid, pengar och miljön.

I USA har man beräknat att kostnaden för att besöka en kund kan i medeltal stiga upp till 1000 dollar.

– Möten face-to-face är fortfarande viktiga, men virtuella möten kan föra med sig tätare kontakter till kunden, till samarbetspartnern eller till kollegor som jobbar annanstans då man inte behöver fara någonstans för mötet.

Lenovo utlovar nya och olika slags Smart Office -publiceringar under 2018. Med dessa vill man förenkla och göra kommunikationen och informationsdelningen mångsidigare. Tainio säger att på Lenovo vill man vara i främsta ledet och utveckla morgondagens kontorsmiljöer.

Rekommendera