Rekommendera

När mycket information och ärenden ska behandlas, är det viktigt att informationen flödar så smidigt och enkelt som möjligt.

De är att föredra att installationer, uppdateringar och inställningar sköts i bakgrunden så att användaren i lugn och ro kan fokusera på sitt arbete.

Hur ska man få informationen att flöda smidigare mellan dina kunder, partner och de anställda? Visste du att det ingår mycket mer i Office 365 än de bekanta kontorsprogrammen Word, Excel och Powerpoint? De flesta av dem ingår sannolikt i din nuvarande order.

Alla verktyg som underlättar kommunikation kan fås av oss som en enhetlig tjänst, där informationen och funktionerna förenas på ett säkert sätt, och våra lokala experter ser till att lösningen fungerar. Här är några exempel på tjänster och hur du ska gå till väga för att förbättra din kommunikation.

Et ställe för projekten, fördelningen av arbeten, filer, diskussioner och distansmöten

En bra informationsgång främjar samverkan mellan människor och idéskapandet, underlättar att hålla ordning i projekten och minskar tiden för organisering.

I ett team sker kontakten via diskussioner, samtal och möten mellan medlemmarna, privat eller i smågrupper. Webbmöten är lätta att sätta igång, och det går att ansluta sig med vilken enhet som helst. Information kan delas på ett organiserat sätt: För varje projekt eller team kan ett eget område skapas där information och idéer flödar fritt. Alla medlemmar i teamet har tillgång till filerna och kan redigera dem. Information kan också enkelt delas utanför teamet.

Ha mer kontakt med din kund

Ju enklare och smidigare tidpunkten för arbetet eller ett försäljningsmöte går att bestämma för kunden, desto lägre är tröskeln för kunden att boka en tid.  

En välfungerande tidsbokning minskar också antalet avbokningar eller missade tider, eftersom informationsgången sker automatiskt. Bookings erbjuder en möjlighet för dina kunder att boka möten och tider även vid tidpunkter när du inte kan svara i telefon eller på mejl. Dina kunder kan boka tider i din kalender själva, exempelvis via webbsidor eller Facebook.

Organisera scheman och de anställdas arbete centralt, håll dig uppdaterad om statusen i projekten

StaffHub gör det enkelt att hantera arbetsuppgifterna för företagets anställda. De anställda ser sina arbetspass, och samtidigt all viktig information och instruktioner om arbetsuppgifterna. I mobilappen kan de anställda byta arbetspass med sina kollegor.

 

Bytet ska alltid godkännas av arbetsledningen, och information om dessa byten går till alla medlemmar i teamet. De anställda kan dela idéer, lära av varandra och få information om aktuella frågor i appen. Du kan erbjuda personalresurser och utbildningsinnehåll som hjälp för de anställda att utföra sina arbetsuppgifter bättre.

Central hantering av IT-utrustning underlättar driftsättning och hantering av utrustningen, och underlättar även arbetet med datasäkerheten.

Alla inställningar, program, uppdateringar, behörigheter och dylikt hanteras i molnet med ett och samma användarnamn, och användaren behöver inte lägga tid på installationer, inställningar eller på att logga in på olika tjänster. Vi tar hand om tekniken och användaren behöver enbart fokusera på sitt arbete.

Rekommendera