DG Azure molntjänst

 • För säkerhetskopiering, applikations- och serviceplattformar samt fildelning
 • Befintliga virtuella lösningar kan ersättas
 • Enkelt att lägga till eller ta bort tjänster efter behov

Beställ eller fråga mer


Video: Microsoft Azure


Guide: “Ta ett tryggt kliv till molnet”


Rekommendera

Microsoft Azure skapar besparingar och enklare arbete för små och medelstora företag. Den pålitliga och säkra molntjänsten är skalbar för behov av alla slag och storlekar.

Molntjänster erbjuder bättre skydd för företagets data än lokala lösningar, hjälper till att minska administrationen, ger besparingar i underhåll av utrustning och program samt effektiviserar arbetet. Dessutom är molntjänsterna skalbara, dvs. det är enkelt att lägga till eller ta bort tjänster efter behov.

Microsoft Azure är lätt att använda, men samtidigt i praktiken gränslöst flexibelt och helt anpassningsbart efter användarnas behov. Du betalar bara för användningen, och inte till exempel för veckoslut då ditt företag är stängt. Du sparar pengar när du inte behöver investera i utrustning eller underhåll.

Användningsscenarior för DG Azure molntjänst

 • Om en server når slutet på sin livscykel, garantin håller på att gå ut och den inte längre kan uppdateras
 • För ett företag som håller på att starta sin verksamhet och som bara har några anställda erbjuder molnet det enklaste sättet att etablera verksamheten
 • Om ditt företag erbjuder kunderna en så kritisk tjänst att den inte får vara ur funktion mer än några minuter, kan du med hjälp av Microsoft Azure duplicera ditt företags lokala IT-infrastruktur till molnet. Om det uppkommer problem i ett lokalt system, kan du enkelt börja använda tjänsten när som helst via molnet.

Fördelar

 • Effektiviserar arbetet och hjälper ditt företag att fokusera på det väsentliga
 • Erbjuder datasäkerhet och dataskydd som uppfyller de nya GDPR-kraven
 • Betala bara för användningen

DG Azure molntjänst

 • För säkerhetskopiering, applikations- och serviceplattformar samt fildelning
 • Befintliga virtuella lösningar kan ersättas
 • Enkelt att lägga till eller ta bort tjänster efter behov

Beställ eller fråga mer


Video: Microsoft Azure


Guide: “Ta ett tryggt kliv till molnet”


Rekommendera