DG Mobila säkerhetstjänster
 • Automatiskt uppdaterande helhetslösning för datasäkerheten till företagets smarttelefoner.
 • Skyddar konfidentiella uppgifter, fastän telefonen skulle bli borttappad eller stulen.
 • Systemövervakarna kan hantera och övervaka telefonen med fokus på datasäkerheten.

Rekommendera

Automatiskt uppdaterande helhetslösning för datasäkerheten till företagets smarttelefoner och tabletter

DG Mobila säkerhetstjänster är baserat på F-Secure Mobile Security for Business -metoden och hjälper till att skydda företagets konfidentiella uppgifter om telefonen tappas bort, stjäls eller angrips av ett mobilt virus eller utsätts för spionage. Tack vare den centrala hanteringen förblir en borttappad eller stulen telefon under kontroll av IT-underhållet.

 • Automatiskt uppdaterande helhetslösning för datasäkerheten till företagets smarttelefoner.
 • Skyddar konfidentiella uppgifter, fastän telefonen skulle bli borttappad eller stulen.
 • Systemövervakarna kan hantera och övervaka telefonen med fokus på datasäkerheten.

Smarttelefoner används på samma sätt som bärbara datorer, så det lönar sig att ta med dem också i företagets säkerhetsrutiner. DG Mobila säkerhetstjänster skyddar data om telefonen tappas bort eller stjäls, användaren besöker skadliga webbsidor eller telefonen angrips av ett virus.

 • Skyddar företagets konfidentiella uppgifter 
 • Funktioner som bl.a. fjärrlåsning, radering av data och enhetens position
 • Fungerar diskret i bakgrunden

Systemövervakarna kan hantera och övervaka företagets smarttelefoners skyddsstatus med hjälp av Mobile Services -nätportalen. Om telefonen tappas bort eller blir stulen, kan systemövervakaren låsa telefonen eller tömma den på innehåll via portalen. Installationslänken och tjänstens aktiveringskod kan skickas som textmeddelande direkt till telefonen, och företagets hantering av licenser lyckas med en vanlig webbläsare.

DG Mobila säkerhetstjänster
 • Automatiskt uppdaterande helhetslösning för datasäkerheten till företagets smarttelefoner.
 • Skyddar konfidentiella uppgifter, fastän telefonen skulle bli borttappad eller stulen.
 • Systemövervakarna kan hantera och övervaka telefonen med fokus på datasäkerheten.

Rekommendera