DG Ontrack Support 36
 • Enkelt - teckna bara ett avtal. När dataräddningen behövs tar du enheten till Data Group – inget annat krävs.
 • Förmånligt – 2,90 €/månad/enhet (exkl. moms)
 • Bra kvalitet – samma garanterade kvalitet som i andra Ontrack-tjänster
 • Oberoende märke eller tillverkare – du väljer själv

 

Rekommendera

Data är mer värd än utrustning

Har ert företag en detaljerad och uppdaterad handlingsplan vid datahaveri? Om ni inte har det och upprättandet en sådan plan är besvärligt kan ni börja med att teckna DG Ontrack Support 36-serviceavtal.

En dator som är värd 500 euro kan innehålla verksamhetskritisk och oerhört värdefull information. En marknadsundersökning av Ibas Kroll Ontrack visade att 48 % av de företag som förlorade data hade ett fungerande backupssystem.

Lagrad data kan försvinna av flera anledningar, exempelvis:

 • Garantifel
 • Hårddiskkrasch
 • Mekanisk fel
 • Fel i elektronik
 • Åskväder
 • Brand
 • Vattenskada
 • Slitage
 • Felaktigt bruk av lagringsenhet
 • Oavsiktligt raderande av filer
 • Formatering
 • Virus och sabotageprogram
 • Programfel
 • Fel i samband med installation och uppdatering av programvara

Vi erbjuder världsledande kompetens

Tjänsten erbjuds av världens ledande expert inom dataräddning, Ibas Kroll Ontrack.

Serviceavtalet är tillgängligt endast för nya enheter – bärbara datorer, stationära datorer, USB-hårddiskar, SSD-diskar och externa diskar.

 • Tjänsten ska köpas inom 7 dagar räknat från utrustningens köpedatum
 • Avtalet gäller alltid i 3 år

Teckna serviceavtal i din Data Group-butik i samband med att du köper din nya utrustning. Tjänsten är tillgänglig även då du köper utrustning annanstans.

Dataräddning till lågt pris

1. Beställ DG Ontrack Support 36-tjänst till fast månadspris

2. Om dina filer försvinner, tar du din enhet till Data Group-serviceställe

3. Din data blir analyserad och återställd första gången utan kostnad

DG Ontrack Support 36
 • Enkelt - teckna bara ett avtal. När dataräddningen behövs tar du enheten till Data Group – inget annat krävs.
 • Förmånligt – 2,90 €/månad/enhet (exkl. moms)
 • Bra kvalitet – samma garanterade kvalitet som i andra Ontrack-tjänster
 • Oberoende märke eller tillverkare – du väljer själv

 

Rekommendera