DG Infoskärm
  • Lätt underhåll
  • Animerat material

Rekommendera

Nya kommunikationsmöjligheter med infoskärmar

Du kan på ett elegant sätt visa innehåll som intresserar kunder och egen personal genom att använda ett infoskärmsystem.

Repeatrar för DG Infoskärm är antingen små separata enheter eller enheter som är integrerade i skärmarna. Skärmstorlekarna varierar från en surfplattas storlek till de största skärmarna som finns på marknaden, till exempel videoprojektorer, videoväggar, skärmar vid trappuppgångar eller reflekterande skyltfönster. Samma innehåll visas oberoende av skärm, underhållet är enkelt oberoende av plats. Du kan också skapa tidsinställt innehåll på skärmarna.

Innehåll kan hämtas automatiskt från företagets nätverksdisk, Sharepoint, CRM, externa källor, eller läggas på valfritt system, exempelvis webbplatser eller annan kommunikationslösning. Synlighet kan också säljas vidare till andra företag eller partner som vid behov själva står för underhållet av innehållet. Möjligheten till integrering i andra system ger nya möjligheter för kommunikation, och underlättar märkbart underhållet av innehållet.

Så här kan du bättre dra nyt ta av en infoskärm

  • Butikers skyltfönster och utomhusreklam
  • Intern kommunikation, till exempel motivera de anställda genom att visa statistik på försäljningssiffror
  • Visa erbjudanden på en skärm vid servicestället
  • Information till boenden i trappuppgång
  • Kunders reklam som visas på stora LED-väggar
  • Infoskärmar som visar dynamiskt innehåll

Exemplen

 

DG Infoskärm
  • Lätt underhåll
  • Animerat material

Rekommendera