Nyckelord

Rekommendera

Utvecklingen av IT-sektorn återspeglas i överflöd, användbarhet och anpassningsbara lösningar. Den snabba utvecklingen av ny teknik har gjort det möjligt att hantera även svåra ekonomiska tider.

Det är bara lite mer än ett decennium sen IT-världen verkligen tog över människors vardag, och idag kan vi närsomhelst nå vem som helst. Men så här har inte alltid varit. Dramaserien Halt and Catch Fire beskriver persondatorns utveckling under 1980-talet. 

På den tiden fick entreprenörer forma sin verksamhet i enlighet med de bestämmelser som fanns när det kom till informationsteknik. Idag är situationen omvänd: Data Group skräddarsyr teknologi för att möta de särskilda behoven hos företagare.

Det dystra ekonomiska läget försvårar tillväxten

Data Group har erbjudit IT-tjänster till företag i mer än tio år, under vilken tid serviceutbudet har expanderat och diversifierats avsevärt. Kedjan har vuxit från år till år under en lång tid, trots det svåra ekonomiska läget i landet.

Under svåra tider uppmuntrar vi att investera i kvalitet. Företag väljer sina tjänster mer exakt, så endast den verkligt kundorienterade tjänsteleverantören är framgångsrik. I framtiden ses i synnerhet försäljningen av högkvalitativa serviceprodukter som en allt viktigare del av Data Groups verksamhet.

Kedjans utveckling, tillväxt och framgång ger en känsla av gemenskap

Trots det svåra marknadsläget, ser framtiden förvånansvärt bra ut. Antalet anställda i kedjan väntas stiga med upp till 20-30 personer under det kommande året.

Genom att arbeta tillsammans och stöda varandra har Data Group förblivit konkurrenskraftiga både tekniskt och med produkter, tillgänglighet, prissättning och synlighet.

Även om den ekonomiska situationen har varit utmanande, kommer Data Group fortsätta sina ansträngningar för att ge företag de senaste och mest aktuella lösningarna, samtidigt som IT-branschen kommer att fortsätta växa.

Nyckelord

Rekommendera